top of page

Ký hiệu dựa trên các giao dịch thương mại được chỉ định

Nhà phân phối:Công ty TNHH Do Me Care

 

Tên quản lý vận hành: Hiroki Nishimuro

 

Mã vùng: 〒807-0821

 

Vị trí: 1-13-6 Jinbara, phường Yahatanishi, thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka

Giải thích về các khoản phí khác ngoài giá sản phẩm: Đồng nhất 600 yên (BLESS DENTAL RINSE miễn phí vận chuyển)

Thời gian giao hàng: Chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 1-2 ngày sau khi đặt hàng

 

Phương thức thanh toán: thẻ tín dụng

 

SĐT: 0936327810

 

Địa chỉ email: info@domecare.co.jp

 

Trả lại, trao đổi, hủy bỏ, v.v.:

* Chúng tôi không chấp nhận trao đổi hoặc hoàn tiền do sự thuận tiện của khách hàng.

​Để biết chi tiếtnơi đâylàm ơn nhìn vào.

​chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Do Me Care(sau đây gọi là "công ty chúng tôi") thiết lập chính sách bảo mật sau (sau đây gọi là "chính sách này") liên quan đến việc xử lý thông tin người dùng, bao gồm thông tin cá nhân về người dùng, khi cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là "dịch vụ này" ). .  
 
1.Chính sách bảo mật
Chúng tôi sẽ tuân thủ Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định liên quan.
Công ty chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn quản lý và vận hành để bảo vệ thông tin cá nhân và hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn đó.
 
2. Thông tin người dùng được thu thập và phương pháp thu thập 
 
Trong chính sách này, "thông tin người dùng" có nghĩa là thông tin liên quan đến nhận dạng người dùng, lịch sử hành động trên các dịch vụ liên lạc và thông tin khác được tạo hoặc tích lũy liên quan đến người dùng hoặc thiết bị của họ, có nghĩa là những gì chúng tôi thu thập.  
Thông tin người dùng được Công ty thu thập trong dịch vụ này như sau, tùy thuộc vào phương pháp thu thập.
 
(1) Thông tin do người dùng cung cấp Thông tin do người dùng cung cấp để sử dụng dịch vụ này hoặc thông qua việc sử dụng dịch vụ này như sau.
 
・Các thông tin liên quan đến hồ sơ như họ tên, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, v.v.
・Thông tin liên lạc như địa chỉ e-mail, số điện thoại, địa chỉ, v.v.
・Thông tin về phương thức thanh toán như thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin tiền điện tử 
・Thông tin ảnh tĩnh bao gồm chân dung người dùng 
・Thông tin do người dùng nhập hoặc gửi thông qua biểu mẫu nhập hoặc các phương thức khác do Công ty chỉ định 
 
(2) Thông tin được cung cấp bởi các dịch vụ khác khi người dùng cho phép hợp tác với các dịch vụ khác khi sử dụng dịch vụ này
Trong trường hợp Người dùng cho phép cộng tác với các dịch vụ khác như dịch vụ mạng xã hội khi sử dụng Dịch vụ, các thông tin sau sẽ được thu thập từ dịch vụ bên ngoài có liên quan dựa trên nội dung đã thỏa thuận tại thời điểm cho phép đó.
 
・ID  được người dùng sử dụng cho dịch vụ bên ngoài
・Thông tin khác mà người dùng đã cho phép tiết lộ cho đối tác thông qua cài đặt quyền riêng tư của dịch vụ bên ngoài có liên quan 
 
(3) Thông tin được Công ty thu thập khi người dùng sử dụng Dịch vụ
Công ty có thể thu thập thông tin liên quan đến trạng thái truy cập Dịch vụ và cách sử dụng.
Điều này bao gồm các thông tin sau:
 
・Referrer 
・Địa chỉ IP 
・Thông tin về quyền truy cập máy chủ log 
・Cookie, ADID, IDFA và các mã định danh khác
 
(4) Thông tin do Công ty thu thập dựa trên sự đồng ý cá nhân của người dùng khi người dùng sử dụng dịch vụ này
Chúng tôi sẽ thu thập thông tin sau từ thiết bị đầu cuối đang sử dụng nếu người dùng đồng ý với phương pháp được chỉ định trong 4-1.
 
·thông tin địa điểm
 
3. Mục đích sử dụng
 
Các mục đích cụ thể của việc sử dụng thông tin người dùng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ này như sau.
 
(1) Để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện Dịch vụ, chẳng hạn như chấp nhận đăng ký liên quan đến Dịch vụ, xác minh danh tính, xác thực người dùng, ghi lại cài đặt người dùng, tính toán thanh toán phí sử dụng, v.v._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_
(2) Để đo lường lưu lượng người dùng và đo lường hành vi 
(3) Để phân phối, hiển thị và đo lường hiệu quả của quảng cáo 
(4) Để cung cấp hướng dẫn và trả lời các câu hỏi liên quan đến dịch vụ này 
(5) Để phản hồi các hành vi vi phạm các điều khoản, chính sách của Công ty, v.v. (sau đây gọi là "Điều khoản, v.v.") liên quan đến dịch vụ này 
(6) Để thông báo những thay đổi trong điều khoản dịch vụ, v.v.
 
4.Phương thức thông báo/xuất bản hoặc lấy sự đồng ý, phương thức yêu cầu đình chỉ sử dụng 
 
4-1 Phải có sự đồng ý của người dùng trước khi thu thập thông tin người dùng sau đây.
・Thông tin vị trí 
 
4-2 Người dùng có thể yêu cầu tạm dừng thu thập hoặc sử dụng tất cả hoặc một phần Thông tin người dùng bằng cách thực hiện các cài đặt theo quy định cho Dịch vụ và ngừng sử dụng. Tùy thuộc vào mục thông tin người dùng, việc thu thập hoặc sử dụng thông tin đó là điều kiện tiên quyết đối với dịch vụ này, vì vậy chúng tôi sẽ ngừng thu thập hoặc sử dụng thông tin đó chỉ khi bạn rút khỏi dịch vụ này theo phương thức do công ty chúng tôi quy định.  
 
 
5. Do bên thứ ba cung cấp 
 
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của thông tin người dùng cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của người dùng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong các trường hợp cần cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba sau đây.
 
(1) Khi Công ty thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng 
(2) Khi thông tin cá nhân được cung cấp cùng với việc kế thừa kinh doanh do sáp nhập hoặc các lý do khác 
(3) Khi thông tin cá nhân được cung cấp cho đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp mô-đun thu thập thông tin theo quy định tại đoạn 4 
(4) Khi cần hợp tác với các tổ chức quốc gia, chính quyền địa phương hoặc những người được họ ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc nói trên với sự đồng ý của người dùng _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_
(5) Các trường hợp khác được cho phép bởi Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân (sau đây gọi là "Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân") và các luật và quy định khác.
 
6. Biện pháp kiểm soát an ninh 
 
Để ngăn chặn và khắc phục các truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thiết lập các quy định nội bộ và cố gắng thực hiện các biện pháp an toàn. Để đạt được các mục đích trên, chúng tôi thực hiện các biện pháp sau.
 
(1) Xây dựng các chính sách cơ bản để thực hiện từng phản hồi được quy định bởi pháp luật và các quy định và các hướng dẫn được quy định để xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu cá nhân một cách thích hợp
(2) Xây dựng các quy định khác nhau quy định từng phản hồi, chẳng hạn như mua lại, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, xóa, loại bỏ, v.v., và người chịu trách nhiệm và vai trò
(3) Cử người phụ trách, làm rõ nhân viên xử lý dữ liệu cá nhân và phạm vi dữ liệu cá nhân được xử lý, xây dựng hệ thống liên hệ báo cáo với người phụ trách trong trường hợp nắm bắt được sự việc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và các quy định, tình trạng xử lý Các biện pháp kiểm soát an toàn của tổ chức như kiểm tra định kỳ liên quan đến
(4) Các biện pháp quản lý an toàn nhân sự như nêu rõ các vấn đề liên quan đến tính bảo mật của dữ liệu cá nhân trong quy tắc làm việc và tiến hành đào tạo thường xuyên về những điểm cần lưu ý liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.
⑤ Các biện pháp kiểm soát an ninh vật lý như quản lý ra/vào cho nhân viên, hạn chế mang thiết bị vào, hạn chế lấy thiết bị ra để tránh mất cắp hoặc mất tài liệu và phương tiện điện tử, v.v.
(6) Các biện pháp kiểm soát an toàn kỹ thuật như giới thiệu các hệ thống để bảo vệ chống truy cập trái phép từ bên ngoài vào các hệ thống thông tin xử lý dữ liệu cá nhân hoặc phần mềm trái phép.
 
7. Tiết lộ thông tin cá nhân 
 
Khi người dùng yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân dựa trên các quy định của Luật bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin đó cho người dùng ngay sau khi xác nhận rằng yêu cầu đó là từ chính người dùng (Nếu thông tin cá nhân không tồn tại, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về hiệu ứng đó.)
Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu Công ty không bắt buộc phải tiết lộ thông tin đó theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân hoặc các luật và quy định khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi tính phí (1.000 yên mỗi trường hợp) cho việc tiết lộ thông tin cá nhân.
 
8. Chỉnh sửa và ngừng sử dụng thông tin cá nhân 
 
8-1 Nếu người dùng yêu cầu (1) chỉnh sửa nội dung dựa trên các quy định của Luật bảo vệ thông tin cá nhân vì lý do thông tin cá nhân không đúng sự thật và (2) phạm vi mục đích sử dụng đã thông báo trước Nếu bản thân người dùng yêu cầu đình chỉ sử dụng dựa trên các quy định của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân với lý do thông tin đang được xử lý ngoài phạm vi nêu trên hoặc thông tin đó đã được thu thập bằng cách lừa dối hoặc các phương tiện sai trái khác. yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra cần thiết ngay lập tức và dựa trên kết quả, chúng tôi sẽ sửa nội dung của thông tin cá nhân hoặc ngừng sử dụng thông tin đó và thông báo cho người dùng về việc đó. Ngoài ra, khi chúng tôi quyết định không sửa hoặc tạm ngừng sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc đó.
 
8-2Nếu người dùng yêu cầu xóa thông tin cá nhân của người dùng và nếu công ty xác định rằng cần phải tuân thủ yêu cầu đó, công ty sẽ xác nhận rằng yêu cầu đó là từ chính người dùng. Công ty sẽ xóa thông tin cá nhân và thông báo người dùng để có hiệu lực đó.  
 
8-3Các điều khoản 8-1 và 8-2 không áp dụng nếu Công ty không có nghĩa vụ phải sửa, v.v. hoặc tạm dừng sử dụng, v.v., theo Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc các luật và quy định khác.  
 
9. Liên hệ  
 
Nếu bạn có bất kỳ nhận xét, câu hỏi, khiếu nại hoặc yêu cầu nào khác liên quan đến việc xử lý thông tin người dùng, vui lòng liên hệ với liên hệ bên dưới.
 

Công ty TNHH Do Me Care

Mã vùng: 〒807-0821

Vị trí: 1-13-6 Jinbara, phường Yahatanishi, thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka
Người chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân: Giám đốc đại diện và Chủ tịchHiroki Nishimuro
Cửa sổ tương ứng:Hiroki Nishimuro

số điện thoại:09364327810

địa chỉ email:info@domecare.co.jp


 
10. Thủ tục thay đổi chính sách bảo mật
 
Chúng tôi sẽ thay đổi chính sách này khi cần thiết.
Tuy nhiên, trong trường hợp chính sách này được sửa đổi theo cách cần có sự đồng ý của người dùng theo luật và quy định, thì chính sách này sau khi sửa đổi sẽ chỉ áp dụng cho những người dùng đã đồng ý với việc sửa đổi theo cách thức do Công ty quy định. Ngoài ra, khi thay đổi chính sách này, Công ty sẽ thông báo cho người dùng về thời gian và nội dung của chính sách sửa đổi bằng cách hiển thị trên trang web của Công ty hoặc các phương thức thích hợp khác.
 

返品交換

Trả lại, trao đổi, hủy bỏ, thời hạn trả lại, v.v.

* Chúng tôi không chấp nhận trao đổi hoặc hoàn tiền do sự thuận tiện của khách hàng.

 

■ Hoàn tiền vì sự thuận tiện của khách hàng 

Chúng tôi không chấp nhận hoàn lại tiền vì sự tiện lợi của khách hàng.  

Lưu ý: Vui lòng cho chúng tôi biết qua điện thoại hoặc email rằng bạn muốn được hoàn lại tiền.

 

■ Thay thế vì sự thuận tiện của khách hàng 

Chúng tôi không chấp nhận trao đổi vì lý do thuận tiện cho khách hàng.  

Lưu ý: Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không phản hồi trao đổi, chẳng hạn như khi không thể sắp xếp sản phẩm giống nhau. Trong trường hợp đó, xin vui lòng hiểu rằng nó sẽ được hoàn trả.

 

■ Hoàn tiền do lỗi sản phẩm 

Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền nếu các điều kiện sau đây được đáp ứng.  

・Điều kiện: Chúng tôi chỉ chấp nhận các mặt hàng chưa mở và chưa sử dụng mà bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại trong vòng 7 ngày sau khi mặt hàng đó đến.  

・Thời gian có hàng: Nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong vòng 7 ngày sau khi sản phẩm đến

: Số tiền hoàn trả: Toàn bộ số tiền của giá sản phẩm

・Phí vận chuyển trở lại: Cửa hàng gánh

・Lưu ý: Vui lòng cho chúng tôi biết qua điện thoại hoặc email rằng bạn muốn được hoàn lại tiền.

 

■ Đổi hàng do lỗi sản phẩm, v.v.

Nếu đáp ứng các điều kiện sau, chúng tôi sẽ đổi sản phẩm.

・Điều kiện: Chúng tôi chỉ chấp nhận các mặt hàng chưa mở và chưa sử dụng mà bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại trong vòng 7 ngày sau khi mặt hàng đó đến.  

・Thời gian có hàng: Nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong vòng 7 ngày sau khi sản phẩm đến

・Phí vận chuyển trở lại: Cửa hàng gánh

・Phí giao hàng lại: Cửa hàng gánh

・Lưu ý: Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không phản hồi được việc trao đổi, chẳng hạn như không thể sắp xếp cùng một sản phẩm. Trong trường hợp đó, xin vui lòng hiểu rằng nó sẽ được hoàn trả.

 

■ Địa chỉ trả về  

Địa chỉ: 1-13-6 Jinbara, phường Yahatanishi, thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka 8070821 

SĐT: 0936327810

Số fax: 0936327811

 

■Lưu ý về hủy, hoàn tiền và đổi 

Chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận các mặt hàng chưa mở và chưa sử dụng mà bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại trong vòng 7 ngày sau khi mặt hàng đó đến.

bottom of page